Kurumsal Stratejimiz

Baştuğ Şirketler Grubu

Kurumsal Startejimiz: 

Tükiye'nin kaliteli ve çağdaş yaşam projeleri yaratan lider markası olmak.

Kurumsal Değerlerimiz: 

Liderlik

Kurumsallık

Uzmanlık

İnsana ve Çevreye Saygı

 

Yönetim Sistemleri Politikamız:

Verimli iş sonuçları elde etmek amacıyla sistemler kurmak ve sürekli iyileştirmek, hedeflenen sonuçlar ile sorumluluk bilinci dahilinde paydaşlarımızın mevcut ve gelecekteki beklentilerini aşarak karşılamak. Çevre, sağlık ve güvenlik ile ilgili yasalara uymak, her türlü tehlikeyi belirleyerek önleyici sistemleri geliştirmek.

Müşteri Politikamız:

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tespit ederek, onlara değer katacak yaşam alanları yaratmak, satış ve satış sonrasında tüketici haklarını koruyarak müşteri memnuniyeti odaklı, güvenilir, kolay erişebilir ve kaliteli hizmet üretmek.

İnsan Kaynakları Politikamız:

Organizasyon yapımızı; takımdaş, değişime açık, verimli, kurumsal değerlere uygun kişilerden oluşturmak, bu kişileri mükemmellik kültürü doğrultusunda sürekli geliştirmek ve tüm çalışanlarımızın gurur duyacakları kuruluş haline gelmek.

İşbirliği Politikamız:

İş ortaklarımız / tedarikçilerimizle; güven, saygı, şeffaflık, kazan - kazan ilkeleri çerçevesinde, kurumsal değerlerimize uygun, paylaşılmış hedeflere ulaşmak için sürdürülebilir ilişkiler kurarak müşterilerimize değer yaratmak.

Toplumsal Sorumluluk Politikamız:

Tüm sosyal paydaşımlarımıza yönelik faalitelerimizle sürdürülebilir yaşam kalitesi bilincini yükseltmek amacıyla sosyal, çevresel, toplumsal ortam ve şartların oluşmasına yönelik katma değer sağlamak.


Vizyon: Kaliteli ve istikrarlı  üretim her zaman sorumluluklarımızın başında gelir ve çevre bizim için önemlidir; çevreye zarar vermeden taahhütlerimizi yerine getirmeye gayret göstermek.